01
לעובדים אשר הפסיקו עבודה אחת ומצאו אחרת נוצרים פערים בין תלושי השכר בשני מקומות העבודה ואלו מזכים את העובד בהחזר מס.
02
עובדים אשר מקבלים שכר משני מקומות עבודה בו זמנית זכאים לתיאום והחזרי מס.
03
נשים אשר יצאו לחופשת לידה רגילה או האריכו אותה זכאיות להחזרי מס.
04
עובדים אשר קיבלו פיצויים זכאים להחזר מס.
05
עובדים בעלי תואר אקדמי זכאים להחזר מס.
06
עובדים אשר יצאו להשתלמויות בעבודה זכאים להחזר מס.
07
עובדים אשר משקיעים בבורסה יודעים כי על רווח עליהם לשלם מס, אך הם אינם מודעים לעובדה כי על הפסד מגיע להם החזר מס בורסה.
08
עובדים אשר ברוח נדיבה תרמו סכום גבוה או תורמים באופן קבוע מגיע החזרי מס תרומות על סכומים אינם מבוטלים ועד 35% מגובה התרומה. אז כל עוד הנכם תורמים למוסד או ארכון מוכר – אתם זכאים להחזר מס.
09
עובדים גרושים אשר משלמים מזונות אינם יודעים כי על הסכום הגבוה החודשי בגין המזונות מגיע להם החזרי מס למשלמי מזונות.
10
עובדים שהינם הורים לילדים עם ליקויי למידה או חינוך מיוחד זכאים לא רק להטבות אלא גם להחזרי מס חינוך מיוחד שבאים לידי ביטוי בנקודות זיכוי במשכורת.
11
עובדים אשר מכרו נכס זכאים להחזר מס שבח.
12
עובדים אשר גרים באזור המוגדר כאזור ספר או פיתוח במשך לפחות שנה ברציפות זכאי להחזרי מס.
13
עובדים אשר מעבירים כספים לקופות גמל וביטוחי חיים זכאים להחזר מס.
14
עובדים אשר הינם עולים חדשים זכאים להחזר מס.
15
עובדים אשר הינם חיילים משוחררים זכאים להחזר מס.
16
עובדים אשר מחזיקים קרוב משפחה במוסד רפואי זכאים להחזר מס.
17
עובדים אשר הינם נכים או עיוורים מעל 90% זכאים להחזר מס.
18
עובדים אשר הינם הורים לילד נטול יכולת זכאים להחזר מס.